دانلود فایل با عنوان(سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاكsek)

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاكsek|دانلود فایل با عنوان|جِی اِس|41009475|سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاكsek آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

فصل اول- خصوصیات سلنیوم 1

مقدمه: 2

خصوصیات فیزیكی و شیمیایی: سلینوم 3

خصوصیات و اشكال سلنیوم در طبیعت: 8

حضور و تولید سلنیوم در طبیعت 9

موارد استفاده سلنیوم در صنایع 13

فصل دوم تاثیرات و خطرات سلنیوم 14

تاثیرات سلنیوم جانداران 15

نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن 15

نقش فیزیولوژیكی سلنیوم 16

خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم 19

خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی 23

خطرات كمبود سلنیوم در بدن 31

روش اول: تزریق سلنیوم 35

روش دوم: د ادن سلنیوم خوراكی 35

نمونه هایی از خواراكیهای حاوی سلنیوم زیاد 37

فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن 39

نمونه هایی از خاكهای حاوی سلنیوم زیاد 40

غلظت سلنیوم در خاك 40

آلودگی سلنیوم در خاك 46

نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی 48

معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation 52

بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation 56

وارد شدن علم بیوتكنولوژی در phytoremediation 59

نتایج و بحث 61

منابع و ماخذ 63مطالب دیگر:
📜تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان📜بررسی تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان📜بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی📜بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان📜تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان📜بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها📜تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران📜تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان(مورد مطالعه: بانک مرکزی)📜تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی📜بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری📜ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها📜بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل📜تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان📜بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها📜بررسی ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی📜بررسی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس📜بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA📜بررسی ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هابا خروجی نامطلوب📜بررسی ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی📜بررسی ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک